PA­OK Fenerbahçe’deki Miroslav Sto­uc­h’u geri istiyorfeatured
Fe­ner­bah­çe’de gön­de­ri­le­cek isim­ler ne­re­dey­se net­lik ka­zan­mış du­rum­da. Bun­lar­dan bi­ri de son iki se­zon­dur ka­ri­ye­ri­ni ki­ra­lık ola­rak ge­çi­ren Slo­vak oyun­cu Mi­ros­lav Stoch…

Oyun­cu­nun iki se­zon ön­ce yi­ne ki­ra­lık ola­rak top koş­tur­du­ğu Yu­nan eki­bi PA­OK, Stoch’un ye­ni­den pe­şi­ne düş­tü. PAOK Spor­tif Di­rek­tö­rü Frank Ar­ne­sen, Stoc­h’­un 2006 yı­lın­da Pre­mi­er Lig de­vi Chel­se­a’­ye transferini sağ­la­yan isim­di. Son­ra­sın­da İn­gi­liz eki­bin­den Fe­ner­bah­çe­’ye trans­fe­rin­de de sü­re­ci Ar­ne­sen yö­net­ti.

Da­ni­mar­ka­lı fut­bol ada­mı es­ki öğ­ren­ci­siy­le yi­ne te­mas­ta. Ar­ne­se­n’­in Stoch ile ara­sı çok iyi ve yap­tı­ğı gö­rüş­me­ler­de PA­OK’­a gel­me­si için sü­rek­li bas­kı ya­pı­yor. Stoc­h’­un Ar­ne­sen fak­tö­rü ve PA­OK ta­raf­tar­la­rı­nın ken­di­si­ne olan sev­gi­si ne­de­niy­le git­me­ye sı­cak bak­tı­ğı di­le ge­ti­ri­li­yor.

0
mutlu
Mutlu
0
alk_
Alkış
0
_zg_n
Üzgün
0
_a_rm_
Şaşırmış
PA­OK Fenerbahçe’deki Miroslav Sto­uc­h’u geri istiyor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir