Amaç yüksek refah seviyesine ulaşmakfeatured


DPÖ koordinatörlüğünde hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 5 Yıllık Kalkınma Planı, KKTC devletini özlenen çağdaş bir noktaya getirmeyi hedefliyor

 

Farklı 22 uzman imza koyuyor…  Planlı büyümeyi hedefleyen hükümet, devletin 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı’nı hazırlayabilmek için DPÖ koordinatörlüğünde farklı 12 özel ihtisas komisyonları kurup, burada görev yapan konularında uzman farklı 22 isim ile önemli bir çalışma başlattı.

 

Çalışma 2035 vizyonu ile yapılıyor… Planla, hedeflere ulaşılmasının önündeki sorunlar belirlenecek, her komitenin çalışma alanındaki KKTC’deki dinamikler ve dünyadaki eğilimlerin muhtemel yansımaları ele alınacak ve ortaya çıkan veriler çerçevesinde 2035 vizyonunu içerecek uzun vadeli hedefler belirlenecek.

 

Etkin katılımcılık ön planda… Başbakan Ünal Üstel, 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanmasında, ilgili bütün kesimlerin doğrudan ve etkin katılımının gerçekleştirilmesi, planda yer alacak hedef ve politikaların daha sağlıklı, daha benimsenebilir ve daha uygulanabilir olmasını sağlayacağına dikkat çekti.

 

Ekonomik gelişimin artırılmasına yoğunlaşıldı… DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, hazırlık aşamasında plan ile hedefin ülkenin yüksek refah seviyesine ulaşması yolunda devletin öncülüğü ve yönlendiriciliğinde ekonomik gelişmeyi artırıcı unsurların oluşturulması üzerine yoğunlaştıklarını ifade etti.

 

KIBRIS Özel

 

Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) koordinatörlüğünde KKTC Devleti’nin 2024-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık kalkınma planı hazırlanıyor.

KIBRIS’ın, hazırlanan el kitapçığında yaptığı araştırmada, kalkınma planı için farklı 12 özel ihtisas komisyonları kuruldu. Bu komisyonlara DPÖ’nün profesyonelleri koordinatörlük görevinde bulunuyor,  konularında uzman farklı 22 isim de bu komisyonlarda görev yapıyor.

Dördüncü Kalkınma Planı’nın en geç 5 Şubat 2024 tarihinde Başbakanlığa sunulması hedeflendi. Raporların tamamlanmasıyla ortaya çıkacak olan konular da belirlendi.

Buna göre her komisyon dünyada (Benzer Ülkeler ve Uluslararası Kuruluşlarda) Genel Durumu, Dünyadaki Gelişme Eğilimleri, Uluslararası Standartları, Başarılı Ülke Uygulamalarını, Uluslararası Yükümlülükleri ortaya koyacak ayrıca her komisyon kendi alanında KKTC’de Genel Durumu, Kapsam ve Mevzuatı, Sorumlu Kurum ve Kuruluşları ve Ulusal Politikaları da ortaya koyacak.

 

Hedeflere ulaşılmasının önündeki başlıca sorunlar belirlenecek

 

Dördüncü Kalkınma Planı döneminin değerlendirilmesi de yapılacak. Buna göre, Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar, Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar, Kurumsal Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar, İnsan Kaynaklarından Kaynaklanan Sorunlar, Altyapıdan Kaynaklanan Sorunlar ve Diğer Sorunlar belirlenecek. Raporlarda KKTC’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları da ele alınacak.

Bu veriler çerçevesinde 2035 vizyonunu içerecek Uzun Vadeli Hedefler,  Dördüncü Plan Yılı (2024-2028) Hedefleri, Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar, Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler o Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler, Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler, İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler, Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler, Önemli Projeler, Mali Yük ve Finansmanı da belirlenecek.

Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmaların da yer alacağı planda, Sektörlerin/Tematik Konuların Ülkemizin Gelişmesine Katkısının Değerlendirilmesi de ortaya çıkarılacak.

 

Üstel: Planın hazırlığında tüm kesimler etkin olacak

 

Başbakan Ünal Üstel, hazırlanan el kitapçığındaki yazısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın “Kalkınma ve Planlama” ile ilgili 134’üncü maddesinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın planla gerçekleştirilmesini öngördüğünü anımsatarak,  bu çerçevede “Özel İhtisas Komisyonları”nın kurulması kararı verdiklerini kaydetti.

Üstel, dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanmasında ilgili bütün kesimlerin doğrudan ve etkin katılımının gerçekleştirilmesi, planda yer alacak hedef ve politikaların daha sağlıklı, daha benimsenebilir ve daha uygulanabilir olmasını sağlayacağına dikkat çekti.

 

Güçlüsoy: Hedef yüksek refah seviyesine ulaşmak

 

DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, el kitapçığının ön sözünde 2024-2028 dönemini kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın, ülkenin yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda devletin öncülüğü ve yönlendiriciliğinde ekonomik gelişmeyi artırıcı unsurların oluşturulması üzerine yoğunlaşan, geleceğe dönük beş yıllık bir planlama yapıldığını kaydetti.

Güçlüsoy, “Hazırlanan kalkınma planı ile ülkemizin rekabet gücü; temel altyapı, teknolojik altyapı, bilgi altyapısı, beşeri kaynaklar, fiziki altyapı, girişimcilik kültürü, sektörel yoğunlaşmalar, yenilik, iletişim, yönetişim, kurumsal kapasite, uzmanlaşma ve sosyal sermaye gibi birtakım unsurlara bağlı olarak şekillenmektedir. Hazırladığımız bu kalkınma planı ile belirlenen tüm bu ana başlıkları, özlenen çağdaş bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

 

Farklı 12 komisyon

 

DPÖ kurulan 12 Özel İhtisas Komisyonu için koordinatörler atadı. Bu komisyonlarda çalışacak 22 uzman kişi de belirlendi. Komisyonların koordinatörleri ve üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu, koordinatör Fadıl Keleş. Üyeler, Prof.Dr. Şule Aker, Doç.Dr. Behiye T. Çavuşoğlu, Yrd.Doç.Dr. Ayşem Çelebi.

Sanayi ve Ticaret Özel İhtisas Komisyonu, koordinatörler Beyhan Kara ve Aylin Göksan. Üyeler, Prof.Dr. Mustafa Tümer, Prof.Dr.Özgür Cemal Özerdem ve Doç.Dr. Burak Erkut.

Eğitim ve Kültür Özel İhtisas Komisyonu, koordinatör  Özlem Kutalmış. Üyeler,  Prof.Dr. Şule Aker, Dr. Tahir Yeşilada ve Dr. Bülent Çetinkaya.

Sağlık Özel İhtisas Komisyonu, koordinatörü  Özlem Kutalmış. Üyeler, Doç.Dr. Deren Oygar, Doç.Dr.Figen Akça Yeşilada ve Yrd.Doç.Dr.Buse Keskindağ.

Turizm Özel İhtisas Komisyonu Koordinatör Şerife Özadam, üyeler, Prof.Dr.Muharrem Tuna, Prof.Dr.Hasan Kılıç ve Dr.Bülent Çetinkaya.

Çevre Özel İhtisas Komisyonu Koordinatör Funda Öncen, üyeler, Prof.Dr.Derviş Kırıkkaleli, Yrd. Doç. Dr. Saltuk Pirgalıoğlu ve Dr.Kaan Kutlay.

Tarım ve Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Koordinatör Cemal Egemen, üyeler Prof. Dr. Mehmet Atilla Aşkın ve Dr.Kaan Kutlay.

Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Özel İhtisas Komisyonu Koordinatör Zehra Yıltay, üyeler, Prof. Dr. Mustafa Menekay ve Doç.Dr.Tuğşad Tülbentçi.

Çalışma Hayatı ve Yaşam Koşulları Özel İhtisas Komisyonu Koordinatör Ayşe Vilda, üyeler, Prof. Dr. Şule Aker, Prof. Dr. Harun Şeşen ve Kemal Batmazoğlu.

İnşaat ve İskan Özel İhtisas Komisyonu Koordinatör Beyhan Kara, üyeler,  Prof.Dr.Derviş Kırıkkaleli, Doç. Dr. Tuğşad Tülbentçi.

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Koordinatör Özlem Kutalmış, üyeler, Prof.Dr. Şule Aker  ve Prof. Dr. Harun Şeşen.

Gençlik ve Spor Özel İhtisas Komisyonu Koordinatör Funda Öncen, üye Kaan Sertaç Bozatlı.

 

Komisyonlar hangi konuları araştıracak?

 

Her komisyon kendi alanına özel araştırmalar yapacak, ve ortaya sonuçlar çıkaracak. Buna göre Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu makroekonomik politika çerçevesi, yurtiçi tasarruflar, ödemeler dengesi, enflasyon ve para politikası, maliye politikası, sosyal güvenlik sistemi ve finansmanı, kamu işletmeciliği ve özelleştirme, kayıt dışı ekonomi, gri sektörler, gelirleri artırma ve saha denetimi konusunda çalışıyor.

 

Teşvik politikası masaya yatırıldı

 

Sanayi ve Ticaret Özel İhtisas Komisyonu da sanayi politikaları, ihracat/ithalat ikamesi ve atıl kapasite (öncelikli sektörler -öncelikli geliştirilecek sektörel politikalar), organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, araştırma ve geliştirme tasarısı, enerji (yenilenebilir enerji – yeşil enerji), teknoparklar, endüstri 4.0, dijital dönüşüm ve yapay zekâ, yurtdışı Kıbrıs Türkleri ve yabancılar için yatırım teşvikleri, Türk Devletleri Teşkilatı ile ekonomik ilişkiler, standardizasyon, teşvik politikası ve kooperatifçilik konularını masaya yatırıyor.

 

Eğitim ve sağlığın başlıca konuları

 

Eğitim ve Kültür Özel İhtisas Komisyonu’nun çalıştığı konular ise şöyle: Örgün ve yaygın eğitim, yükseköğrenim, okullar ve altyapı, öğretmenler, öğretim elemanları ve öğretim üyeleri için uygulanacak kriterler, bağımlılık esaslarına ilişkin komisyon çalışmaları.

Sağlık Özel İhtisas Komisyonu sağlıkta organizasyon ve reorganizasyon, acil hizmetler organizasyonu, genel halk sağlığı, e-sağlık, afet acil durum ve kurtarma sağlık organizasyonu, devlet hastanelerinin gelişim ve oluşumlarının sağlanması, devlet laboratuarı ve vektör savaşı konularını ele alıyor.

 

Dijital turizm ve inovasyon da çalışma konuları arasında

 

Turizm Özel İhtisas Komisyonu’nun çalışma konuları da şu şekilde belirlendi: Turizm politikaları, sürdürülebilirlik ve yatırım-teşvik-finansman, turizmde örgütlenme ve destinasyon yönetimi, turizmde ürün çeşitliliği ve tema, turizm eğitimi ve istihdamı, turizmde hedef pazar ülkelerde tanıtım ve pazarlama, turizmde ulaşım, konaklama sektörü, seyahat acenteciliği ve turist rehberliği, dijital turizm ve inovasyon, sağlık turizmi, iç turizm, sertifikasyon

 

Sulama projeleri masada

 

Çevre Özel İhtisas Komisyonu da çevre ve enerji, mekansal planlama, atık yönetimi planı (katı atık – atık su), kullanım amaçlı su kaynakları yönetim planı, deniz kirliliği ve kullanımı yönetim planı, hava kirliliği yönetim planı, çevre hedeflerinin yönetim planı,  CMC, taşocaklarının planlanması, iklim değişikliği konularını masaya yatırıyor.

Tarım ve Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu’nda tarım ve hayvancılık, tarımsal amaçlı su kaynakları yönetim planı (orta Mesarya ovası sulama projesi – Güzelyurt ovası sulama projesi), tarımsal sanayi ve üretimin planlanması, kırsal kalkınma odaklı tarımsal üretim, doğal kaynakları dikkate alan tarımsal üretim, hayvansal üretimin planlanması, balık üretiminin planlanması,  tarımda ürün çeşitliliği ve yenilikler, tarımsal arazilerin korunması, orman arazilerinin korunması, teşvikler-katkılar, sertifikasyonlu tohum ekimi konuları çalışılıyor.

 

e-Devlet hizmetleri

 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışma konuları şöyle: Haberleşme (dijital haberleşme), posta iş ve hizmetleri, ulaşım (deniz-hava-kara), e-devlet hizmetleri, ülkesel altyapının düzeltme, iyileştirme ve geliştirilmesi ve standardizasyon

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Komisyonu da iş sağlığı,  iş güvenliği, iş gücü piyasası ve yabancı işçilerin yaşam koşulları, yarım gün çalışma koşulları, mesleki kalifiye ve ara eleman yetiştirme, çalışma yaşamının hukuki çerçevesinin günümüz koşullarına göre güncellenmesi konularını çalışma alanı içerisine alıyor.

İnşaat ve İskân Özel İhtisas Komisyonu, inşaat malzemeleri, konut ve sosyal konut, kentsel dönüşüm politikaları, uzaktan dönüşüm, yerinde dönüşüm, şehirleşme, uzun vadeli kiralama (emlak), imar planları, atıl inşaatlar konularını çalışma konuları arasına alıyor.

 

Üniversite akreditasyonları da çalışma konusu

 

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu’nun çalışma konuları isa şöyle: YÖDAK Yasası, KKTC yüksek öğretimde üniversitelerin akreditasyonu -Yökak akreditasyonu, yükseköğretimde kalite ve açılış koşulları, lisansüstü ve doktora (TC ve KKTC’li öğrenciler için) giriş koşulları, akademik yükseltme kriterleri, öğrencilerin sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçları, öğrencilerin suçtan uzak durmaları, öğrencilerin burs, çalışma ve staj imkanları ve ilintili düzenlemeler.

Gençlik ve Spor Özel İhtisas Komisyonu da spor politikası, başarılı sporcuların desteklenmesi, teşvik edilmesi ve yetenek seçimi, altyapı ve tesisleşme konularında çalışmalar yapıyor.

 

0
mutlu
Mutlu
1
alk_
Alkış
0
_zg_n
Üzgün
0
_a_rm_
Şaşırmış
Amaç yüksek refah seviyesine ulaşmak

Yorumlar kapalı.