Olgun Beyoğlu

Tüketici ataleti -2

Değişim olgusu, tüketici ve işletme davranışları

Değişim, durağanlığın tam tersi olarak düşüncelerin, olayların, nesnelerin ve süreçlerin zaman içerisinde var olan yapısından farklı bir yapıya geçişini anlatmaktadır.
Bu manada geçmişten günümüze pek çok kez değişimin kaçınılmaz olduğuna yönelik tartışmalar yapıla gelmiş ve halen de yapılmaktadır.
Değişim tartışmalarının özellikle M.Ö. 500’lü yıllarda yaşamış olan Herkalitos’un Pantha Rheiöğretisi ile yoğunlaştığı düşünülmektedir.
Bu öğretiye göre her şey evrensel bir akış içerisinde sürekli değişim göstermektedir.
Bu öğreti en çok, kimse aynı nehirde iki kez yıkanamaz sözü ile akıllarda yer etmiştir.
Değişim tartışmaları Heraklitos’tan günümüze sayısız kavramı beraberinde getirmiş ve adeta evreni anlamada anahtar niteliği taşır hale gelmiştir.
Uygulayım bilimsel, ekonomik, nüfus bilimsel gibi pek çok değişim gerek bireylerin gerekse işletmelerin yaşamlarında değişimleri beraberinde getirmektedir.
Özellikle işletmelerin çevrelerinde süregelen bu sonsuz değişim hareketi içerisinde tüketicilerin kendilerini yeğlemeleri için rakiplerinin gerisinde kalmamaları, değişime sürekli ayak uydurmaları gerekir.
Değişime ayak uydurmakla birlikte işletmenin var olan müşterilerin tekrardan satın alımlarında yeniden kendilerini seçmesi, tüketici ile duygusal bağ kurarak tüketicinin ilk seçeneğinin kendi işletmeleri olacağını bilmeleri hem kâr elde etmeleri hem de koşullara uygun çalışmalar yapmaları açısından oldukça önemlidir.
Bu noktada tüketicinin işletmeye bağlı kalması beklenmektedir.
Bazı durumlarda tüketici işletmeden her ne kadar tekrar satın alım yapıyor olsa da bunun altında yatan temel neden bağlılık olmayabilir.
Tüketici;
– Kendine kolay geldiği için,
– Zaman kaybetmek istemediği için,
– Satın aldığı üründen memnun olduğu için,
– Değiştirme maliyeti yüksek olduğu için
gibi gerekçelerle eylemsiz davranıyor ve bireysel atalet sergiliyor olabilir.
Bu durumda ise işletmenin ürünlerini her ne kadar tercih ediyor olsa da gelecekte harekete geçip farklı tercihlere yönelebilecek demektir.
Dolayısıyla da işletme için bu tür tüketicilerin pazarda varlığı belirsizlikle sonuçlanacaktır.

Atalet durumunda olan tüketiciler;
-Yeni ürün denemekten kaçınma,
– Fiyat değişimlerine karşı duyarlı olma,
– Gelişmelere kapalı olma
gibi özellikleri ile de işletmeleri zorlamaktadır.
Özellikle fizik biliminden geçen ve değişmeceli bir anlatımla tüketici davranışları alanında da kullanılmaya başlanan atalet kavramına yönelik tartışmaların yapılması;
-Yeni tüketiciler edinme maliyetlerini düşürme,
– Eski tüketicilerle bağ kurup işletmenin yeni ürünlerine, önerilerine daha hızlı karşılık veren bir kitleye ulaşma,
– Tüketicinin yaşam boyu değerinden faydalanma
gibi pek çok üstünlük sağlayacağı için işletmeler açısından dönümcül önem taşımaktadır.
Dolayısıyla işletmelerin tüketiciyi yönlendirecek değişik yöntemleri sürekli gündeminde tutması gerekmektedir.
 

Tüketici ataleti -2

Yorumlar kapalı.