Nazım Beratlı

Kıbrıs tarihinden bir sayfa

Gökten dünyaya ışık salan üç varlık olduğundan, haberdar mıydınız? Güneş, Ay ve Venüs… Güneş, Zeus’tur; Ay, Artemis… Venüs de Afrodit… O Akdeniz’in köpüklerinden doğdu Baf kıyılarında. Bir istiridye kabuğu açıldı ve içinden inci değil, Güzellik Tanrıçası doğdu; Kıbrıs’ta…

Kendisinin ikili bir kişiliği vardır:

Afrodit Urania, temiz sevgilerin sembolüdür…

Afrodit Pendamos ise fuhuşun ve seksin tanrıçasıdır. Demirciler ve İşçiler Tanrısı, Topal Hepheistos’un karısıdır. Herifi neden Demircilerle işçilere tanrı dikmişler de boynuzlu kocaları gözden kaçırıp tanrısız bırakmışlar, bilinmez… Afrodit Pendamos, kocasını Ares ile aldatır. Adonis’in belalısıdır, v.s. Yani, hiç boş durmaz… Çıplak gezer, zira güzelliği gözlerden saklanamayacak kadar önemlidir. Güvercinler, kumrular ve gül ağacı ona kutsaldır. Afrodit Pendamos, bütün sene fahişelik eder, ondan sonra da bugünkü Poli yakınlarındaki Fontana Amorosa’da (aşk pınarı yıkanıp, günahlarından arınırlardı).

Kıbrıs Adası’nın adının nereden geldiği, tartışılmakla birlikte, kökeninin gidip, bakıra dayandığı görülür. Öte yandan, bakırın adının adanın eski tanrıçasından geldiğine değgin bir söylenti de vardır. Afrodit ya da Venüs’ün en eski adının Kiprum olduğu söylenir. Bu bir Fenike tanrıçasıdır. Yani, bakır Kıbrıs’a değil; Kıbrıs bakıra isim vermiştir.

Bu iki söylenti, adada Afrodit’in Olimposlu Tanrılar çağından önce de bulunduğunu ve bu tanrıçanın eski Yunan’a, Kıbrıs’tan gittiğini gösterir. Henüz anaerkil toplum yapısının sürdüğü çok eski çağlarda hüküm süren bu anlayışın Afrodit’i, öyle görülüyor ki; sonraki Olimpos Tanrıları dönemi Afrodit’inden farklı özellikler göstermektedir. Özellikle, Olimpos Tepesi’nde bulunan Afrodit Tapınağı’nda yapılan törenlerde, fuhşun kutsandığı bilinmektedir. Mitolojik dönemde, bunun yadırganacak bir tarafının olmadığı, anaerkil toplumda, erkeğin dölleme yeteneğinin anlaşılmasının ve seks ile doğum arasındaki ilişkinin fark edilmesinin, uzun yüzyıllar sürdüğü düşünülürse, kadının doğurganlığının kutsanmasının nedeni ve sonradan doğuma neden olacak faaliyetin de o kutsanmadan payını alması da anlaşılabilir. Aynı dönemde, Anadolu’da da özel bir üst sınıf rahibenin görevinin, fuhuş yapmak olduğu, bilinmektedir. Afrodit şenlikleri, bu eylemin tekrarlanmasıdır. “Kortezan” diye isimlendirilen üst sınıf rahibe / fahişeler, toplumun en çok saygı gösterdiği sınıfı oluştururdu. Yılın belli zamanında, Olimpos’taki Afrodit Tapınağı’nda yapılan ayinlerde esas olan, Aşk Tanrıçası’nın ruhuna uygun olarak, rahibelerin döllenmesi, yani bir anlamda toplu seks partileridir.

Kıbrıs tarihinden bir sayfa

Yorumlar kapalı.