Gökhan Güler

Dijital dünya düzeni 1

İnsan hayatını önemli ölçüde etkileyen değişim ve dönüşümlerin son 25-30 yıl içerisinde meydana geldiğini söylemek mümkün. Meydana gelen teknolojik gelişmeler kapsamında dünya düzeninin Dijital Dünya Düzenine dönüşmeye başladığı dahi ileri sürülmektedir…
Peki, biz hayatımızı bu denli etkisi altına alan teknolojik değişim ve dönüşümlerin neresindeyiz? Teknolojik değişim ve dönüşümler konusunda millet olarak zamanında mümkün olduğunca etken olmayı başarmazsak edilgen konumuna düşeriz!
Bugünkü yazımda müsaadenizle geçmişten günümüze önem arz eden bazı tarihi olaylara kısaca değinmek istiyorum…
Mezopotamya’da MÖ 3500’lerde tekerlek, MÖ 3200’lerde yazı icat edildi. MÖ 3000’lerde ilk Sümer şehirleri kuruldu. MÖ 1600’lerde Alfabe icat edildi. 105’de kâğıdın kullanımı, 593’de matbaanın bulunması, 1455’de modern matbaacılığın doğuşu ve taşınabilir ilk kitabın basımı…
1206 Cengiz Han Asya’yı fethetti, 1215 anayasa kavramının temeli olan Magna Carta İngiltere Kralı tarafından imzalandı…
Yıl 1299 Osmanlı Devleti tarih sahnesine çıktı. Yıl 1538 Türk donanması, Haçlı Donanmasını Preveze Deniz Savaşı’nda yenerek büyük bir zafer kazandı ve Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Yıl 1453 Osmanlı Devleti İstanbul’u fethetti. Yıl 1571 Osmanlı Devleti Venediklileri yendi ve Kıbrıs’ta Türk egemenliği başladı. Osmanlı Devleti denizlerde ve Balkanlarda elde ettiği başarılarla küresel bir aktör (imparatorluk) haline geldi.
15-16. yüzyıllar arasında Orta Çağ sona erdi ve Rönesans ile Modern dünya yükselişe geçti…
Avrupa içerisine sıkışıp kalan batılılar çıkışı, o dönemde Osmanlı Devleti’nin olmadığı coğrafyalara gitmekte buldular. Gittikleri yeni coğrafyaları ise sömürmeye devam ettiler. Bu süreçte Amerika vb. coğrafyalar keşfedildi. Batılılar kendi aralarında sömürgecilik mücadelesine başladı. Fransızlar ve Almanlar,  Amerika’da birlikte hareket ederek İngiltere’nin kaybederek geri dönmesine vesile oldular.
Batılılar bu süreçte gerek Amerika, gerekse diğer bakir coğrafyalara giderek o toplumların sahip oldukları zenginliklerini adeta yağmalayarak kendi ülkelerine taşıdılar ve bu süre zarfında git gide zenginleştiler.
1776’da Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ilan edilmiştir. Bildirgede Alman ve Fransızların etkileri olduğu ileri sürülmektedir. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nde örneğin İngiliz Kralı’na hitaben;               “bizi soyup soğana çevirdin. Vatandaşlarımıza eziyet ettin” gibi ifadeler yer almaktadır…
Yakın işbirliği içerisinde sömürgecilik mücadelesi veren Alman ve Fransızlar el ele vererek İngilizlere karşı savaş açmışlar.  İngiltere’nin bu süreçte Amerika’da kaybederek geri dönmesine neden olmuşlardır…
1730-1760 Yılları arasında İngiltere’de başlayıp sonrasında Avrupa’yı etkisi altına alan Sanayi Devrimi, batılı devletlerarasında küresel rekabet, sömürgecilik ve dünyayı paylaşım mücadelesi başlamıştır.
İngilizler iddiaya göre Amerika’da kaybetmelerinin sorumlusu olarak gördüğü Fransız Kralı’na karşı 1789’da gerçekleşen Fransız İhtilali’ni el altından güçlü şekilde desteklemiştir. Fransız İhtilali’nin gerçekleşmesi konusunda çok sayıda etken olsa da İngilizlerin Fransız Kralı’nı cezalandırma isteğinin de söz konusu olduğu ileri sürülmektedir…
Fransız İhtilali, imparatorlukların hızla yıkılıp yerlerine ulus devletlerin tarih sahnesine çıkmalarına vesile olmuştur. Fransız İhtilali sonrasında 1905’de Rus, 1908’de II. Abdülhamit (II. Meşrutiyet), 1911’de Çin Devrimi gerçekleşmiştir.
1905’deki Devrimin ardından 1917’de Bolşevik Devrimi gerçekleşmiş ve Rusya’da Komünizm ilan edilmiştir. 1908’de II. Abdülhamit II. Meşrutiyet’i ittihatçıların zoruyla ilan etmek durumunda kalmış ve Osmanlı imparatorluğunun dağılma süreci başlamıştır. 1911 Çin Devriminin ardından da 1945’de MAO üzerinden Çin’e Komünizm gelmiştir.
Sanayi Devrimi, batılı devletlerarasında küresel rekabet, sömürgecilik ve dünyayı paylaşım mücadelesi başlatmış. Bu kapsamda 1. ve 2. Dünya Savaşları yaşanarak büyük yıkımlara neden olmuştur…
ABD Başkanı Franklin D.Roosvelt, 4 Mart 1933-12 Nisan 1945 tarihleri arasında görev yapmış ve Japonya’ya atom bombası atılması gündeme geldiğinde bu silahın kullanılmayacağını, caydırıcı bir güç olarak elde tutulacağını belirtmiş ve kullanılmasına karşı çıkarak direnmiştir. Nitekim 12 Nisan 1945 tarihinde ABD Başkanı Roosvelt, ansızın beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiş ve ardından ABD Başkanlığı görevine, o güne kadar başkan yardımcısı olarak görev yapan Harry S. Truman seçilmiştir. Truman’ın göreve gelmesinin ardından 6 Ağustos 1945’te Hiroşima’ya, 9 Ağustos 1945’te ise Nagazaki’ye atom bombaları atılmıştır…
2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından dünyayı paylaşma rekabeti içerisine giren ülkeler uluslararası sistem olarak İki Kutuplu Dünya Düzeninin kurularak şekillenmesini taraf olmuşlardır…
ABD Başkanı Harry S. Truman 12 Nisan 1945 ile 20 Ocak 1953 tarihleri arasında görev yapmış ve bu süre zarfında onun imzası ile uluslararası sistem içerisinde Birleşmiş Milletler, NATO ve Dünya Sağlık Örgütü benzeri birçok kritik organizasyon kurulmuştur…
İki kutuplu dünya düzeninde Batı, 1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nü (NATO) kurmuş buna karşılık Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından tek kutuplu dünya düzeni döneminde ise 15 Mayıs 1992 tarihinde Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde yer alan ülkeler Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Antlaşması’nı imzalamışlardır.
İki Kutuplu Dünya Düzeni 1946’da (ABD ile Rusya arasında) oluşturulmuş ve İki Kutuplu Dünya Düzeni Soğuk Savaşın 1991’de sona ermesi ile yerini Tek Kutuplu Atlantik Dünya Düzenine (ABD/Batı) bırakmıştır. 2019 Yılı itibarı ile de Tek Kutuplu Dünya Düzeni yerini Çok Kutuplu Asya/Doğu merkezli uluslararası sisteme bırakmaya başlamıştır.

Dijital dünya düzeni 1

Yorumlar kapalı.