Gökhan Güler

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avustralya ziyareti ve düşündürdükleri

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk kültür ve geleneklerinin korunarak yaşatılması kapsamında Avustralya’daki 80’inci yıl kutlamalarına katılmak üzere Kıbrıs Türk sivil kuruluşları tarafından kendisine yapılan davetin ardından Avustralya’yı ziyaret eden ilk KKTC Cumhurbaşkanı olmuştur.
Bugün yüz binlerce Kıbrıs Türkü Türkiye’de, İngiltere’de, Kanada’da ve Avustralya’da yaşamlarını sürdürmektedir. Bu noktada sorulması gereken can alıcı soru şudur; ‘Acaba yüz binlerce Kıbrıs Türkü özellikle 1878-1974 yılları arasında neden Türkiye’ye, İngiltere’ye ve Avustralya’ya göç etmişlerdir?’
Kıbrıs Türklerinin bir kısmı; a)1878’de Ada’nın idaresinin Osmanlı Devleti’nden geçici süreliğine Konvansiyon Anlaşması ile İngiltere’ye devredildiğinde, b)İngiltere’nin 1914’de Kıbrıs’ı tek yanlı olarak ilhak ettiğinde, c) Lozan Antlaşması’nda (1923) Ada’nın egemenliği İngiltere’ye bırakıldığında, Anadolu’ya, İngiltere’ye ve Avustralya’ya göçler vermiştir.
Yine Kıbrıs Türklerinin bir bölümü de Rumların; a)1821’den başlayarak Ada’yı Yunanistan’a bağlama(ENOSİS) mücadelesine girişerek Kıbrıs Türklerine karşı terör eylemlerinde bulunduklarında, b)1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kıbrıs Türklerinin Rumlar tarafından silah zoruyla dışladıklarında, c)Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih 186 sayılı kararıyla Kıbrıs Türklerini Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoru ve terör eylemleriyle dışlayan Rumları muhatap alıp Kıbrıs Türklerini görmezlikten geldiklerinde, d)1963-1974 yılları arasında silahlı terör saldırılarına uğrayarak Adanın %2,5’luk gettolarında yaşamak zorunda kaldıklarında, e) İnsanlık dışı ağır izolasyonlara maruz bırakıldığı süreçlerde, gerek Ada içinde gerekse Ada dışına (Anadolu, İngiltere, Avustralya vb.)göçler vermiştir.
İngiltere, Kıbrıs’a gelerek idareyi geçici süreliğine devralmadan önce Ada’daki asli unsur Türk nüfus idi. Bu durum 1878’den başlayarak Türkler için Ada dışına, Rumlar için tersine yani Ada içine yoğun göçler yaşanmasına neden olmuştur.
Eğer bugün Anadolu’da, İngiltere’de ve Avustralya’da yüz binlerce Kıbrıs Türkü yaşıyorsa bunun nedenleri yukarıda kısaca ifade edilmiştir.
Görüldüğü üzere Kıbrıs Türklerine karşı tarih boyunca çok büyük haksızlıklar, insanlık dışı muameleler, soykırım girişimleri, terör saldırıları yapılmış, insanlık dışı izolasyonlar halen devam etmektedir.
Kıbrıs Türk Halkının temsilcileri tarihsel süreç içerisinde konum olarak önce en yakındaki Anadolu’ya ardından İngiltere’ye ziyaretlerde bulunarak aradaki bağların muhafaza edilmesi yönünde çeşitli çalışmalarda bulunmuşlar, bulunmaya da devam etmektedirler. Ancak konum olarak en uzakta bulunan Avustralya’ya gidenleri ziyaret edebilmek ise ne üzücüdür ki daha sınırlı şekilde olmuştur.
Avustralya’ya giderek yerleşen ilk nesil yaklaşık seksen senedir orada. Seksen yıldır Avustralya’da yaşam mücadelesi veren Kıbrıs Türkleri kültürünü ve varlığını koruyarak yaşam mücadelesi vermektedir. KKTC’nin Avustralya ile bağı mevcut imkânlar dâhilinde ne yazık ki çok sınırlı…
Cumhurbaşkanımızın Avustralya ziyareti orada yaşamlarını sürdüren Kıbrıs Türkleri açısından son derece büyük bir moral ve umut oluşturmuştur. Sayın Ersin Tatar, KKTC’den Avustralya’ya giden ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Avustralya’da yaşayan Kıbrıs Türkleri için bu ziyaret son derece büyük anlamlar ve mesajlar içermektedir. Avustralya’nın çeşitli şehirlerinde yaşamlarını sürdüren Kıbrıs Türklerinin ileri gelenleri öncelikle bu tarihi ziyaretin önemini, Avustralya’da yaşamlarını sürdüren yeni nesil Kıbrıs Türleri ile KKTC arasındaki bağların artarak güçlenmesine neden olacağını ifade etmektedirler…
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya’da, Melbourne, Canberra ve Sydney’de bir dizi ziyaretlerde bulunmuş. Burada yaşamlarını sürdüren Kıbrıs Türkleri ile bir araya gelerek, kendileriyle çok yönlü istişarelerde bulunmuştur.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya ziyareti kapsamında, Kıbrıs Türk Birleşik Platformu (TCUP), Avustralya Kıbrıslı Türk Profesyoneller Odası (CATCYP), Avustralya Kuzey Kıbrıs Dostluk Derneği (ANCFA), Kuzey Kıbrıs Türk NSW Derneği (NCTA) ile Avustralya Kıbrıslı Türkleri (TCOA) öncülüğünde düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festival’ine katılarak bu kapsamda çeşitli temaslarda bulunmuştur.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Avustralya’da yaşamlarını sürdüren Kıbrıs Türklerine hitaben yaptığı konuşmalarda öz olarak;‘aramızdaki köprüleri güçlendirmek için buradayım, vatanınızdan binlerce kilometre uzakta olsanız da kalbiniz ve düşüncelerinizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle olduğunu biliyoruz. Biz de KKTC’de, Avustralya’daki Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman unutmadık ve buradaki varlığınızı çok önemsiyoruz. KKTC ile ilişkilerinizi ve bağlarınızı güçlendirmek istiyoruz. KKTC’den binlerce kilometre uzakta olmamıza rağmen, Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve bağımsızlığının simgesi olan KKTC’miz için kalplerimizin birlikte attığını biliyoruz. Sizleri kucaklıyor, başarılarınızı ve Avustralya’daki varlığınızı takdir ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Belki de Devlet uzun yıllardır size istenilen düzeyde ilgi gösterememiştir. Ancak bu açığı kapatmak için buradayım. Kalbimizde olduğunuzu, bizim için önemli olduğunuzu, ülkemiz için önemli bir değer olduğunuzu söylemek için buradayım. Nerede olursak olalım birlik olmalı ve Halk olarak var olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz. Günümüz teknolojisiyle artık mesafeler sorun olmaktan çıktı ve bizi kimse ayıramaz, mesajlarını vermiştir.
Sonuç olarak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avustralya ziyareti orada yaşamlarını sürdüren Kıbrıs Türklerine büyük bir moral ve umut vermiş ve son derece başarılı geçmiştir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avustralya ziyaretinin olumlu etkilerini ilerleyen dönemde hep birlikte yakından takip ederek göreceğimi ön görüyorum…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Avustralya ziyareti ve düşündürdükleri

Yorumlar kapalı.