Engin Yıldırım

Kurumsal sürdürülebilirlik nedir?

Son yılların en çok konuşulan kavramlarından birisi olan “sürdürülebilirlik”, İş yapış stilleri başta olmak üzere tüm sektörlerde büyük dönüşümlerin tetikleyicisi durumuna gelmiş durumda.

Kurumsal sürdürülebilirlik; firmaların ticari faaliyetlerinde verimlilik, büyüme ve değer yaratma noktasında faaliyetlerini çok daha sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmesini ifade etmektedir. Bu kavram yeni ve daha gelişmiş bir iş yönetimi paradigması olarak görülebilir.

Sürdürülebilirlik temelde 3 başlıkta incelenebilir:

Ekolojik Sürdürülebilirlik

Ekolojik sürdürülebilirlik, kaynak tüketimini en aza indirerek enerji verimliliği sağlamak ve bunu yaparken yenilebilir enerji ve hammadde kullanmaktır. Burada başlıca amaç doğa ve çevrenin korunmasıdır.

Ekonomik Sürdürülebilirlik

Ekonomik sürdürülebilirlik ise ekonomik gelişme ve başarı için kalıcı olarak kabul temelleri ifade eder.

Toplumsal sürdürülebilirlik

Toplumsal sürdürülebilirliğin odak noktasıysa çalışanlarla ve çıkar gruplarıyla ilişkilerde sürdürülebilir ve yaşanabilir bir toplum olmaktır.

Kurumsal sürdürülebilirliğin işletmelere sağladığı faydalar:

-Verimlilik,

-Sürdürülebilir büyüme,

-Marka itibarını koruma,

-Etkili risk yönetimi,

-Paydaşlarla etkili iletişim.

Günümüzde şirketler, sürdürülebilirlik gereksinimlerine dayalı yeni ürünler, yeni hizmetler veya iş modelleri geliştirerek sürdürülebilirlik fırsatlarıyla giderek daha fazla uğraşıyor.

Kurumsal sürdürülebilirlik için kurumsal strateji uzun vadeli olmalıdır ve bu strateji sosyal, ekolojik ve ekonomik gereksinimleri entegre etmelidir. Bu stratejiler modeller veya yönergeler şeklinde temel değerlere, uzun vadeli şirket hedeflerine ve kurumsal sürdürülebilirlik vizyonuna yansıtılır. Sürdürülebilir bir kurumsal strateji için bazı sorular önemli başlangıç noktalarıdır. Bunlar;

-Kurumsal faaliyetlerin sosyal ve ekolojik etkileri nelerdir?

-Hangi sosyal ve ekolojik koşullar şirketler üzerinde bir etkiye sahiptir? Bu soruların cevapları, sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegrasyonunun kurumsal başarı ve rekabet gücü için ne anlama gelebileceğini göstermektedir.

Şirketlerin bir hayali olmalı. Bu hayal insanları kendi etrafında toplayacak ve motivasyon katacak şekilde inanılır olmalı. Şirketlerin üst pozisyonlarında görev alan yöneticiler, liderler bu işe kafa yormalı. Özellikle piyasaya yeni girmiş yükselişteki şirketler başlangıçtaki çıkışlarının hep devam edeceğini zannetmemelidir. Öncelikle Yönetime ‘cüzdanıyla değil, kalbiyle bağlı liyakat sahibi, ekip ruhu ile hareket eden’ yönetici ve personeller getirilmeli ve sabırla desteklenmelidir.  Bu da şirket başarısının artarak devam etmesi için şarttır!

Sürdürülebilirlik Yönetimi Kurumsal Başarıyı Nasıl Etkiler?

Çevre koruma, kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve adil çalışma koşulları gibi konular firmalar için açık bir rekabet avantajıdır. Sürdürülebilir yönetimin başlıca avantajları şunlardır:

-Daha yüksek satışlar yoluyla ciro artışı

-İşletmede verimlilik artışı

-Kurumsal itibar

-Pazarlamadaki başarıyı olumlu etkiler

-Daha fazla yenilik potansiyeli

-Yatırımcılar arasında daha fazla popülerlik

-Motive olmuş çalışanlar ve daha düşük iş değiştirme isteği. Çalışanlar emekli olana kadar o şirketten ayrılmak istemezler…

Sürdürülebilirlik şirketler için önemlidir, ancak bu sadece tek bir departmanın meselesi değildir. Konu, bir firmanın temel süreçlerinin bir parçası ve şirket politikası olmalıdır! Sürdürülebilirlik şirkette doğru bir şekilde anlaşılır ve yönetim sistemlerine entegre edilirse, şirketlerde riskleri fırsata çevirebilir.

Unutulmamalıdır ki; “Bugün Yarına Dünle Beslenerek Yol Alır!” Ve Büyük atılımlar için geçmişin tecrübelerinden yararlanmak gerekir. Şirketinizi iyi yönetmenin sırlarından biri de “Geleceğe hazır olmak değil, geleceği şekillendirmektir!”

 

Kurumsal sürdürülebilirlik nedir?

Yorumlar kapalı.