Ahmet Tolgay

Türk tarihi ve emperyalizm

Büyümekte ve güçlenmekte olan Türkiye, emperyalizmin en büyük korkusu ve haliyle de değişmez hedefi… Bu büyümeyi ve güçlenmeyi durdurabilmek adına, bölücü terörizmi beslemek ve çelmeleyici ambargolar dahil, elinden geleni yapan bir emperyalizm…
Dünyanın en eski ve köklü tarihi olan Türk tarihini çok iyi bilir bunlar çünkü… Emperyalizmin Türkiye korkusunun somut nedenleri de tarihte yatar haşmetle… Tarihte en büyük imparatorlukları kurma, ülkelere, milletlere ve kavimlere egemenliğini kabul ettirebilme başarısı Türklerindir… Tarihin yadsınamaz gerçeği bu…
Tarih nice imparatorluğa tanık olmuştur çeşitli devirlerde… Kuruluş, yükseliş ve yıkılış dönemleri var bu imparatorlukların… Atilla’ya, Timur’a dek uzanıp bundan önceki Türk imparatorluklarını saymayacağım… Ama, tarihin, Birinci Dünya Savaşıyla  yıkılan son imparatorluklarından biri de Türk Osmanlı İmparatorluğu’dur… Sanki de bu büyük savaş, tarihin en büyük ve en yaygın imparatorluklarından biri olan Türk Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmak ve tarih boyunca çağıl çağıl gelen kadim Türk egemenliğine artık “dur” demek için çıkarılmıştı!…
Gerçek olan şu ki, hiçbir imparatorluk yıkıldıktan sonra Türk Osmanlı İmparatorluğu’nun organize biçimde yıkılmasında olduğu kadar çok devlet kurulmamıştır… Yıkılan imparatorluğun enkazından 64 tane devlet fışkırmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, başta bu imparatorluğun güçlü devamı olan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, üç kıtada; yani Avrupa, Asya ve Afrika’da toplam 64 yeni devletin kurulduğu gözler önündedir… Bunların bazıları 500 yıldan fazla Türk Osmanlı egemenliğinde kaldı…   Emperyalizmin neden Türkiye ve Türklerle uğraşmayı vazgeçilmez misyona dönüştürdüğünü açıklayabilmek adına,  Osmanlı’dan sonra kurulan devletleri bir saymak istedim bugün…
Avrupa’da:
1.Türkiye
2.Bulgaristan (545 yıl)
3.Yunanistan (400 yıl)
4.Sırbistan (539 yıl)
5.Karadağ (539 yıl)
6.Bosna-Hersek (539 yıl)
7.Hırvatistan (539 yıl)
8.Makedonya (539 yıl)
9.Slovenya (250 yıl)
10.Romanya (490 yıl)
11.Slovakya (20 yıl) Osmanlı adı: Uyvar.
12.Macaristan (160 yıl)
13. Moldova (490 yıl)
14.Ukrayna (308 yıl)
15.Azerbaycan (25 yıl)
16.Gürcistan (400 yıl)
17.Ermenistan (20 yıl)
18.Güney Kıbrıs (293 yıl)
19.Kuzey Kıbrıs (293 yıl)
20.Rusya’nın güney toprakları (291 yıl)
21.Polonya (25 yıl)-himaye- Osmanlı adı: Lehistan
22.İtalya ‘nin güneydoğu kıyıları (20 yıl)
23.Arnavutluk (435 yıl)
24.Belarus (25 yıl) -himaye-
25.Litvanya (25 yıl)-himaye-
26.Letonya (25 yıl) -himaye-
27.Kosova (539 yıl)
28.Voyvodina (166 yıl) Osmanlı adı: Banat Asya
Asya’da:
29.Irak (402 yıl)
30.Suriye (402 yıl)
31.İsrail (402 yıl)
32.Filistin (402 yıl)
33.Urdun (402 yıl)
34.Suudi Arabistan (399 yıl)
35.Yemen (401 yıl)
36.Umman (400 yıl)
37.Birleşik Arap Emirlikleri (400 yıl)
38.Katar (400 yıl)
39.Bahreyn (400 yıl)
40.Kuveyt (381 yıl)
41.İran’ın batı toprakları (30 yıl)
42.Lübnan (402 yıl)
Afrika’da:
43.Mısır (397 yıl)
44.Libya (394 yıl) Osmanlı adı: Trablusgarp
45.Tunus (308 yıl)
46.Cezayir (313 yıl)
47.Sudan (397 yıl) Osmanlı adı: Nubye
48.Eritre (350 yıl) Osmanlı adı: Habes
49.Cibuti (350 yıl)
50.Somali (350 yıl) Osmanlı adı: Zeyla
51.Kenya sahilleri (350 yıl)
52.Tanzanya sahilleri (250 yıl)
53.Cad’in kuzey bölgeleri (313 yıl) Osmanlı adı: Resade
54.Nijer’in bir kısmı (300 yıl) Osmanlı adı: Kavar
55.Mozambik’ in kuzey toprakları (150 yıl)
56.Fas (50 yıl) -himaye-
57.Bati Sahra (50 yıl) -himaye-
58.Moritanya (50 yıl) -himaye-
59.Mali (300 yıl) Osmanlı adı: “Gat kazası”
60.Senegal (300 yıl)
61.Gambiya (300 yıl)
62.Gine Bissau (300 yıl)
63.Gine (300 yıl)
64.Etiyopya’nın bir kısmı (350 yıl) Osmanlı adı: Habeşistan.
 

Türk tarihi ve emperyalizm

Yorumlar kapalı.