Etiket: Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Növber Ferit Veçhi