Etiket: 2024 Mali Yılı Genel Bütçe (değişiklik No.2) Yasa Tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi