Haberleşmeye servet!featured


Cep telefonu şirketlerinde kayıtlı 1 milyon 206 bin abone var. 2023 yılında bu abonelerin haberleşme için ödediği rakam 1 milyar 897 milyon TL!

3 aylık veriler… Mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Turkcell ve Telsim) ile sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısının (Telekomünikasyon Dairesi) 2024’ün ilk çeyreğinde net satış gelirleri yaklaşık 430,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Kayıtlı abone sayısı… 2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla ülkemizde toplam 1 milyon 206 bin 137 kayıtlı mobil abone var. Bunların 810 bin 449’u aktif. Kayıtlı abone sayısına göre bu yılın birinci çeyrek dönemi itibarıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell yüzde 57, Telsim ise yüzde 43 pazar paylarına sahip.

Cemre CEMALİ

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), 2024 yılı birinci çeyreğini kapsayan Ocak-Şubat-Mart ayına ait elektronik haberleşme sektörü verileri raporunu açıkladı.

Elektronik haberleşme sektörünün 2024 yılı birinci çeyrekte yaşanan gelişmeler, bir önceki çeyrek döneme ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre karşılaştırmalarına yer verildi.

Bu yılın birinci çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 329 milyon dakika olarak gerçekleşti.

2024 birinci çeyrekte mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki net satış gelirleri 2023 dördüncü çeyreğe göre yüzde 19,2 azalarak 393.608.284 TL olarak gerçekleşirken; 2023 birinci çeyreği ile kıyaslandığında ise yüzde 85 arttı.

Mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. & Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısı (KKTC Telekomünikasyon Dairesi) net satış gelirleri yaklaşık 430,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

3 aylık net satış gelirleri 430,2 milyon TL

Ülkemizdeki elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren 58 yetkilendirilmiş elektronik haberleşme sağlayıcısı yer alıyor.

BTHK’nın çeyrek raporlar şeklinde yayınladığı verilere göre; 2024 yılı birinci çeyreğini kapsayan verilerin yer aldığı raporda mobil şebeke elektronik haberleşme sağlayıcıları (Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. & Vodafone Mobile Operations Ltd.) ve sabit şebekede elektronik haberleşme sağlayıcısı (KKTC Telekomünikasyon Dairesi) net satış gelirleri yaklaşık 430,2 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Diğer haberleşme sağlayıcılar olarak adlandırılabilecek olan internet servis sağlayıcılarının net satış gelirleri 2024 yılı birinci çeyrekte yaklaşık 265,8 milyon TL, çağrı taşıma işletmecilerinin gelirleri 116 bin TL ve altyapı işletmeciliği geliri 6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sektör bazında gelirler

Mobil haberleşme sağlayıcıların, sabit haberleşme sağlayıcısının ve internet servis sağlayıcılarının yıllık net satış gelirlerine bakıldığında 2016 yılında 306 milyon TL ile başlayan yıllık net satış geliri her geçen yıl artmış ve geçtiğimiz yıl olan 2023 yılında yıllık net satış gelirleri 1 milyar 897 milyon TL olarak gerçekleşti..

2022 yılında toplam net satış gelirleri ise bir önceki yıla göre yüzde 55’lik artışla 1 milyar 10 milyon TL’ye ulaşmıştı.

Sektörlerin toplam gelirden aldığı pay

2022- 2023 yılları arasında elde edilen toplam gelirin sektörler arasında yüzdesel dağılımına bakıldığında

mobil şebekede faaliyet gösteren haberleşme sağlayıcılar, 2023 yılında 1 milyar TL, sabit haberleşme sağlayıcı yaklaşık 115 milyon TL, sabit genişbant haberleşme sağlayıcıları yaklaşık 738 milyon TL, çağrı taşıma işletmecileri 467 bin TL ve altyapı işletmecileri 19.3 milyon TL gelir elde etti.

2023 yılında elde edilen toplam gelirlerin yaklaşık yüzde 54’ünü mobil haberleşme sağlayıcılar, yüzde 6’sını sabit haberleşme sağlayıcı, yüzde 39’unu internet servis sağlayıcıları ve yüzde 1’ini altyapı işletmecileri elde etti.

Bir önceki yıl olan 2022 yılına bakıldığında ise, elde edilen toplam gelirlerin yüzde 60’ını mobil haberleşme sağlayıcılar, yüzde 7’sini sabit haberleşme sağlayıcı ve yüzde 32’sini internet servis sağlayıcıları ve yüzde 1.1’ini altyapı işletmecileri elde etmişti.

Kayıtlı abone sayısı

2024 yılı birinci çeyreği itibarıyla ülkemizde toplam 1 milyon 206 bin 137 kayıtlı mobil abone ve 810 bin 449 aktif abone bulunuyor.

Kayıtlı abone sayısına göre bu yılın birinci çeyrek dönemi itibarıyla K.K. Turkcell yüzde 57, Telsim ise yüzde 43 pazar paylarına sahip.

Mobil kayıtlı abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrımına bakıldığında kayıtlı abonenin 589 bin 274 tanesi K.K. Turkcell şebekesinde kayıtlı bulunmakta olup, buna göre ilgili haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık olarak yüzde 57’ye denk geliyor.

Kayıtlı abonelerin 436 bin 863 tanesi ise Telsim şebekesinde olup, haberleşme sağlayıcının pazar payı yaklaşık yüzde 43 olarak izliyor.

Aktif mobil abonelerin, haberleşme sağlayıcı bazında ayrıma bakıldığında 810 bin 449 aktif abonenin 461 bin 079 tanesi K.K. Turkcell şebekesinde kayıtlı bulunuyor. Aktif abonelerin 349 bin 370 tanesi ise Telsim şebekesinde kayıtlı..

2024 yılı birinci üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı ise bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 42 oranında düştü ve 4 bin 800 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk çeyreğinden, bu çeyreğe kadar toplam 33 bin 366 adet numara taşıma işlemi olmuştu.

Mobil trafik hacmi 329 milyon dakika

Bu yılın birinci çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 329 milyon dakika olarak gerçekleşti. 2024 yılının birinci dönemine ait trafik bilgileri, bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin yüzde 7 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise yüzde 9,6 oranında azaldığı görülüyor.

Mobil haberleşme sağlayıcıların gelirleri bir yılda yüzde 85 arttı

2023’ün dördüncü çeyreği ve 2023 yılının birinci çeyreğine kıyasla net gelirlere bakıldığında; 2024 birinci çeyrekte mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki net satış gelirleri bir önceki çeyreğe (2023 dördüncü çeyrek) göre yüzde 19,2 azalarak 393.608.284 TL olarak gerçekleşti.

Mobil haberleşme sağlayıcıların son dönemdeki (2024 birinci çeyrek) net satış gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğiyle (195.503.956 TL- 2023 birinci çeyrek) kıyaslandığında ise %85 artış gerçekleştiği görülüyor.

Aylık kullanım miktarı KKTC’de 212 dakika

Bir abonenin aylık ortalama konuşma süresi olarak tanımlanan MoU13 terimi ‘Minutes of Usage’ yani abone başına aylık ortalama dakika kullanımı, mobil telefon kullanım seviyesinin ölçümünde yaygın olarak kullanılan bir gösterge.

Ülkemiz, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen ortalama aylık MoU rakamlarına bakıldığında;  2024’ün birinci çeyreğinde KKTC’de 212 dakika olan ortalama aylık mobil dakika kullanımı, Avrupa’da 239 dakika, ABD’de 901 dakika olarak gerçekleşti.

En çok trafik gönderilen ve alınan ülkeler

2024 yılı birinci çeyreğinde mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülkelere bakıldığında; üç aylık dönemde en çok trafik gönderilen ülkeler Türkiye, İngiltere, Nijerya, Güney Kıbrıs, İran ve Türkmenistan oldu.

Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya şeklinde sıralandı.

Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde, Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin ülkede bulunan öğrencilerden, Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı görülüyor.

En çok aranan kısa numaralar

2024 yılı birinci çeyreğinde arama sayısına göre mobil şebekelerden en fazla aranan (kısa numaralara bakıldığında; ilk sıralarda 1101 (Sağlık Bakanlığı), 533 (K.K. Turkcell müşteri hizmetleri), 155 (Polis Acil) ve 112 (Ambulans) yer aldı.

11 yılda SMS kullanımı yüzde 65 düştü

Gönderilen aylık ortalama SMS sayısına bakıldığında, aylık SMS ortalaması sayısı 2013’ün ilk çeyreğinde 37.33 milyon adet iken, 2024 yılının birinci çeyreğine kadar geçen 11 yıllık süre zarfında artışlar ve düşüşler yaşamış, sonuç olarak yaklaşık yüzde 65’lük düşüşle 13,1 Milyon adet seviyesine geriledi.

SMS sayıları çeyrekler itibariyle incelendiğinde; bir önceki dönem olan 2024 yılı birinci çeyreğinde SMS sayısı yaklaşık 13.4 milyon adet civarında gerçekleşirken, bu dönemde yüzde 2’lik artışla 13,1 milyona yükseldi.

Akıllı telefon ve data kullanımı yüzde 9 arttı

Akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması ve bununla birlikte Data kullanımında gerçekleşen artış, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de gözlemleniyor. 2013 yılında 115 bin akıllı telefon ve tablet kullanıcısı bulunurken, 11 yıllık bir sürede yüzde 302’lik artışla 2024 birinci çeyreği itibarıyla bu sayı 462 bine ulaştı.

2024 yılının birinci çeyreği, bir önceki çeyrekle kıyaslandığında ise, yaklaşık olarak yüzde 9 yükseldiği gözlemleniyor.

3G aboneliğinden 4.5G aboneliğine geçiş

2008 yılında sunulmaya başlanan 3G hizmeti 2023 ikinci çeyreği itibarıyla 443 bin 458 aboneye ulaşmış, ancak 7 Eylül 2023 tarihinde 4.5G’nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4.5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşanmıştı.

2024 birinci çeyrek sonunda 3G abone sayısı bir önceki döneme göre %10,7 oranında azalarak 41 bin 578 olarak gerçekleşirken 4.5G bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı 432 bin 897 oldu.

Toplam mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %1 oranında azalarak 474 bin 475 olarak gerçekleşti.

Mobil haberleşme sağlayıcıların 2024 birinci çeyrek itibarı ile abone profiline (2G, 3G ve 4.5G toplam) bakıldığında 2024 birinci çeyrekte toplamda 53 bin 956 aktif 2G, 41 bin 578 aktif 3G ve 432 bin 897 aktif 4.5G abonesi bulunuyor.

4.5G cepten internet kullanan 428 bin 73 kişi var

2024 yılı birinci çeyreğinde 3G cepten internet kullanan abone sayısı 40 bin 281 olurken; 3G mobil bilgisayardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da bin 297’de kaldı. Aynı dönemde, 4.5G cepten internet kullanan abone sayısı 428 bin 073 olurken; 4.5G mobil bilgisayardan internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 4 bin 824 oldu. 2024 yılı birinci çeyrekte toplam bant hacmi talebi ise 59 bin 495 Gbit olarak gerçekleşti.

Sabit pazarda trafik hacmi yüzde 5

2024 yılının birinci dönemine ait trafik bilgileri incelendiğinde toplam trafiğin yüzde 95’inin mobil, yüzde 5’inin ise sabit şebekede gerçekleştiği görülüyor. Geçen yılın aynı döneminde toplam trafik dağılımı yüzde 94 mobil – yüzde 6 sabit oldu.

Telekomünikasyon Dairesi gelirini yüzde 20,6 oranında arttı

2024 yılının birinci çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi’nin toplam gelirleri 36 milyon 551 bin 255 TL olarak gerçekleşti bir önceki döneme kıyasla (35 milyon 735 bin 157 TL- 2023 4. Çeyrek) yüzde 20,6 oranında arttı.

Abone başına aylık ortalama kullanım miktarına bakıldığında 2024 yılı birinci üç aylık döneminde 87 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki döneme (87) göre aynı kaldı.

2024 yılı birinci çeyreğinde Telekomünikasyon Dairesi hatlarından en fazla trafik gönderilen ve alınan ilk iki ülkeye Türkiye ve İngiltere oldu.

0
mutlu
Mutlu
0
alk_
Alkış
0
_zg_n
Üzgün
0
_a_rm_
Şaşırmış
Haberleşmeye servet!

Yorumlar kapalı.